Preaload Image
Back

Napisati par recienica. Npr. Kako ste ponosni i zahvaljujete se

 • Danijela Cirisan, diplomirani psiholog
 • Minja Nenadov, psiholog
 • Nikola Samac, student psihologije
 • Ana Vaderna dipl. ecc
 • Tatjana Vuković, student psihologije
 • Ivana Rodušek, diplomirani psiholog
 • Igor Aćimović, student književnosti
 • Čedomir Bajić, ekonomista
 • Tamara Đurović, student biologije
 • Aleksandra Bajić, student psihologije
 • Nikodinka Folić, modni modelar
 • Sonja Mirkonjev, student prava
 • Aleksandra Rokvić, student engleskog jezika
 • Đula Bezeg, apsolvent filozofskih nauka
 • Dejan Otašević, student
 • Draga Rađenović, ekonomista
 • Jelena Čačić, ekonomista
 • Tatjana Tepavac, ekonomista
 • Miljana Matić, student psihologije
 • Ivana Brnada, student umetnosti
 • Beata Balaž, građevinski tehničar
 • Dragana Lukić, student
 • Nemanja Uverić, diploma poslovne škole
 • Jelisaveta Pinjo, elektrotehničar
 • Slađana Kunevski, ekonomistai
 • Marina Karađžić, profesor književnosti
 • Sandra Brnada, student FPPS
 • Jelena Barna, student
 • Sanja Đukić, student žurnalistike
 • Predrag Knežević, student filozofije
 • Jelena Subotić, medicinska sestra
 • Kristina Lapajne, profesor književnosti
 • Milena Ždralić, diplomirani pravnik
 • Olivera Šešum, diplomirani inženjer
 • Ljubica Škrijelj, student medicine
 • Nikola Kovačić, student matematike
 • Kristina Fruža,student psihologije
 • Aleksandra Vuković, student FTH
 • Pavel Topoljski, student PMF hemija
 • Nikolina Medić, diplomirani filolog komparatista
 • Ivana S. Jokić, prof. srpskog jezika
 • Danica Gomilanović, diplomirani teolog
 • Gordana Pavlović, Viša škola za socijalne radnike
 • Branka Veličković Fil. fakultet (odsek za ruski jezik)
 • Olgica Ćirić prof. razredne nastave
 • Mitar Vasiljević dipl. pravnik – master
 • Jasmina Jelača SSS
 • Vera Rebić, Prirodno matematički fakultet
 • Žana Surovac SSS
 • Marina Karadžić, Filozofski fakultet
 • Ivana Atanacković Student tehnološkog fakulteta
 • Biljana Pajović Student psihologije
 • Slobodanka Jović Srednja medicinska škola
 • Olgica Jojić, Viša medicinska škola
 • Višnja Đorđević student filozofije
 • Snježana Stojanović, Pedagoška akademija
 • Biljana Novaković Trgovačka škola
 • Aleksandar Dulać Srednja muzička
 • Milica Blagojević Srednja škola
 • Ana Juhas Filozofski fakultet