Preaload Image
Back

KURS OSNOVE FROJDOVE PSIHOANALIZE

Osnove Frojdove psihoanalize je ulazni kurs koji omogućuje sticanje osnovnog znanja iz oblasti psihoanalize, kao i dostup za dalje usavrsavanje. Kurs predstavlja interdisciplinarni diskurs psihoanalize, kroz psihoanalitička, psihološka, filozofska i antropološka tumačenja.

Kurs omogućava uvid u izučavanju – transfera i kontratransfera, zaštitnih mehanizama, otpora, edipovog kompleksa, abreakcije, tumačenja snova kao i drugih alata psihoanalize.

Po završetku kursa institut izdaje polaznicima kursa sertifikate akreditovane od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta, što im omogućuje sekundarna vrata za upis na specijalističku obuku interaktivne psihoanalize na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije koja ukupno, traje dve godine.

Kurs vode: Prof. Žarko Trebješanin, Prof. Milan Popov i prof. Nebojša Maksimović

Naredni kurs

rezervišite vaše mesto na vreme

Teme kursa po časovima (90 minuta)

 1. Frojdov put u nauku i razvoj psihoanalize do danas
 2. Metapsihologija kao nauka kojom se psihoanaliza služi
 3. U čemu je doprinos Sigmunda Frojda psihologije, antropologiji i savremenoj kulturi
 4. Transfer kontratransfer i logičke greške
 5. Tehnika rada i alati psihoanalize
 6. Frojd i neuropsihoanaliza

Cena kursa: 11.900,00 din

e-literatura obezbeđena

Mogućnost praćenja kursa online

Obavezna rezervacija na telefon +381 60 6414 114

institut@filozofija.edu.rs

Teme kursa po časovima (90 minuta)

 1. Frojdov put u nauku i razvoj psihoanalize do danas
 2. Metapsihologija kao nauka kojom se psihoanaliza služi
 3. U čemu je doprinos Sigmunda Frojda psihologije, antropologiji i savremenoj kulturi
 4. Transfer kontratransfer i logičke greške
 5. Tehnika rada i alati psihoanalize
 6. Frojd i neuropsihoanaliza

Cena kursa: 11.900,00 din

e-literatura obezbeđena

Mogućnost praćenja kursa online

Obavezna rezervacija na telefon +381 60 6414 114

ceripsrbija@yahoo.com

O predavačima


Profesor dr Žarko Trebješanin

Profesor dr Žarko Trebješanin proučava i piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, analitičke psihologije, psihologije književnosti, političke psihologije, i posebno je posvećen izučavanju teorija ličnosti.

Redovan je profesor je na Beogradskom univerzitetu, na predmetima Uvod u opštu psihologiju i Psihologija ličnosti.

Do sada je objavio desetak knjiga (Rečnik Psihologije, Neverbalna komunikacija, Pojedinac u grupi, Psihologije ličnosti, Rečnik Jungovih pojmova i simbola, Frojdovo zaveštanje, Leksikon psihoanalize…) i preko trideset predgovora i pogovora, kao i više od stotinu naučnih i stručnih radova.

Bio je predsednik Saveza psihologa Jugoslavije i glavni urednik Psiholoških novina.

Dobitnik je nagrada „Veselin Lučić“ (za najbolje naučno delo na Univerzitetu u Beogradu), „Borislav Stevanović“ (za naučni doprinos psihologiji), „Živorad – Žiža Vasić“ (za popularizaciju savremene psihologije), kao i „Radoje Domanović“ (za doprinos tumačenju satire).

Jedan je od najcitiranihih autora iz oblasti psihologije u Srbiji.


Profesor Milan Popov

Profesor Milan Popov osnovne studije filozofije je započeo na državnom Sofijskom Univerzitetu, a završava ih na Novosadskom Univerzitetu. Diplomirao je sa temom “Logika interaktivnosti u psihoanalizi”. Na master studijama nastavlja da istražuje u istom pravcu postavljajući tezu da psihoanaliza ima filozofske osnove. Specijalističke studije psihoanalize završava na Sofijskom Univerzitetu, gde ujedno završava i specijalistički kurs – Filozofija psihoanalize.

Osnivač je časopisa za filozofiju psihoanalize “Agrafa” i tvorac je pravca “Interaktivna psihoanaliza”, novog oblika filozofske prakse.

Redovan je član najstarije akademske institucije na balkanu – Srpskog Filozofskog društva kao i član neuropsihoanalitičkog društva u Londonu.

Stručne radove koje je objavio u različitim naučnim časopisima i zbornicima svrstavaju ga u vrhunskog poznavaoca psihoanalitičkog diskursa.

Danas prof. Milan Popov, direktor je instituta za filozofiju i interaktivne studije a od februara 2020. godine postao je i predsednik Evropskog saveza interaktivnih psihoterapeuta.

Psiholog – Psihoterapeut Nebojša Maksimović

Profesor Nebojša Maksimović, završava dva fakulteta, ekonomiju i psihologiju, Zbog velke zainteresovanosti prema humanističkim naukama upisuje master psihoterapije završavajući ga sa odličnim uspehom. Ujedno završava i trogodišnju specijalističku obuku interaktivni psihoanalitičar na Institutu za filozofiju i interaktivne studije. Zainteresovanost za radove A.R.Lurije, usmeravaju ga da istražuje multidisciplinarne teze neuronauka, psihoanalize i filozofije.

Rezervišite kurs

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku