Preaload Image

Kurs Psihoanaliza umetnosti

Upišite na institutu specijalistički kurs “Psihoanaliza umetnosti” i naučite da psihoanalitički timačite umetnička dela.

Predavanja predstavljaju interdisciplinarno istraživanje odnosa savremene umetnosti i psihoanalize, kroz psihoanalitička i antropološka tumačenja umetničkih dela vezanih za životni ciklus čoveka: rođenje – život – smrt.

Kurs se zasniva na Frojdovoj dualističkoj teoriji nagona sa akcentom na proučavanju odnosa erosa i tanatosa, i njihovih paradoksalnih legura poput snova, bolesti, ludila i stvaranja.

Nastavu vodi: doc. Dr. Jasna Gulan Ružić

Naredni kurs

rezervišite vaše mesto na vreme

Teme kursa po nedeljama

 1. Umetnost, nesvesno i faze psihoseksualnog razvoja
 2. Analiziranje umetničkih dela Frojdovom simbolikom snova
 3. Erotika i Eros
 4. Tanatos u umetničkom izražaju
 5. Nadrealizam i psihoanaliza
 6. Strah, bolest, ludilo i stvaranje

Cena kursa: 11.900,00din

Literatura obezbeđena

Trajenje kursa 6 nedelja

jednom nedeljno u trajanju od 2 časa

Mogućnost paraćenja kursa online

Teme kursa po nedeljama

 1. Umetnost, nesvesno i faze psihoseksualnog razvoja
 2. Analiziranje umetničkih dela Frojdovom simbolikom snova
 3. Erotika i Eros
 4. Tanatos u umetničkom izražaju
 5. Nadrealizam i psihoanaliza
 6. Strah, bolest, ludilo i stvaranje

Cena kursa: 11.900,00 din

Literatura obezbeđena

Trajenje kursa 6 nedelja

jednom nedeljno u trajanju od 2 časa

Mogućnost paraćenja kursa online

Po završetku kursa institut izdaje polaznicima kursa sertifikate akreditovane od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta, što mu omogućuje sekundarna vrata za upis na specijalističku obuku interaktivne psihoanalize na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije koja ukupno, traje dve godine.

O predavaču

Jasna Gulan Ružić

Dr Jasna Gulan Ružić, radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao docent na predmetu crtanje sa tehnologijom. Završila je osnovne i magistarske studije na istoj Akademiji na katedri za grafiku. Njena polja istraživanja su crtež, grafika, slikarstvo, psihoanaliza umetnosti, konzervacija i restauracija. Aktivno izlaže već 20 godina i dobitnik je više nagrada za svoj umetnički rad. Član je SULUV-a, Grafičkog kolektiva Beograd, Društva konzervatora Srbije, Međunarodnog saveta za spomenike i spomeničke celine – ICOMOS i CERIP-a. Saradnik je Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije, Novi Sad, gde vodi predmet Psihoanaliza umetnosti. Od 2004. do 2019. godine bila je zaposlena u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu kao slikar konzervator, gde je učestvovala u preko 40 projekata vezanih za istraživanje, konzervaciju i restauraciju pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Živi i radi u Novom Sadu.

Rezervišite kurs

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku