Preaload Image
Back

E-Learninga u odnosu na tradicionalan način učenja

Učenje na daljinu u odnosu na klasični, tradicionalni pristup učenju pokazuje sledeće:

 • Omogućava stalno učenje (Lifelong learning) i profesionalno usavršavanje.
 • Polaznici uče nezavisno, na mestu i u vremenu koje sami odaberu.
 • Na raspolaganju vam je veliki broj predmeta koje nude različite institucije ili predavači.
 • Vlastiti tempo – polaznici obuke prolaze kroz materijal za učenje brzinom koja njima odgovara.
 • Možete odabrati mesto gde želite da učite – u zavisnosti od medija koji koristite za distribuiranje materijala za učenje možete da učite od kuće, sa posla, fakulteta…
 • Iinteraktivne simulacije, diskusija sa ostalim učenicima (e-mail, telekonferencije…), više multimedije – grafike, animacije, zvuka…
 • Praktičan rad sa različitim tehnologijama – stiču se ne samo informacije o onome što se uči, već i dodatna znanja i veštine o korišćenju različitih tehnologija, omogućeno je polazniku da postigne i zadrži nivo pismenosti za XXI vek.
 • Interakcija – i profesori uče od polaznika koji samostalno traže izvore informacija.
 • Nema troškova stanarine i ostalih troškova vezanih za boravak u mestu održavanja studija.
 • Možete izabrati studijski program i studirati van svog grada bez potrebe da se selite.
 • Slobodni ste da radite za vreme pohađanja kurseva, nezavisno od mesta održavanja nastave.
 • Prevazilazite nemogućnost da posećujeta tradicionalnu nastavu usled nekog od svojih trajnih ili privremenih fizičkih problema ili bolesti.
 • Možete da organizujete vreme za učenje kako vam odgovara i kako želite, što doprinosi visokoj motivaciji, planiranju vremena i sposobnosti za analizu i sintezu sadržaja koji se uči.

Vaš napredak se redovno proverava

Proveru Vašeg znanja vršimo nakon prelaza na sledeći predmet. Online ispit putem računara.

Pri tome, redovno ćete raditi i assignmente, odnosno zadatke, seminarske radove. Od Vas se zahteva praktičan rad. Profesori proveravaju nivo veštine koju ste stekli da bi znali kojim tempom da rade sa Vama.

Pošto je cilj da postanete visokostručni, ovakav način treniranja je neophodan. Imate kompletnu podršku profesora i aktivnu saradnju sa kolegama. Praćenje Vašeg rada od strane profesora je neophodno, pošto profesori lično ocenjuju Vaš napredak i usmeravaju Vaše školovanje.  Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki profesor će Vam poslati odgovor za 24 sata. Kada su otvorene redovne konsultacije, sa predavačima komunicirate u realnom vremenu.

Postoje i predavanja sa grupnim chat sesijama.

Naravno, možete još aktivnije učestvovati u radu sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na institutovom forumu otvorenom za polaznike, profesore i konsultante, davanjem ideja, saveta, primera

Kako se polažu finalni ispiti?

Sve uslove za dobijanje Diplome ispunjavate preko interneta. Polaganje diplomskog ispita za Interaktivnog psihoanalitičara je na kraju školovanja, u učionicama instituta u Novom Sadu pred tročlanom komisijom (Predsednik komisije, mentor i član komisije). Na taj način ste školovanje i dobijanje stručnih zvanja završili na najpraktičniji način.

Kako su garantovani kvalitet znanja i diplome?

Metodologija učenja na daljinu razvija se više od 150 godina. Distance Learning. Kvalitet ove platforme za učenje jedan je od razloga zbog kojih imamo najviši stepen partnerstva sa različitim institutima i univerzitetima na svetu.

Kao rezultat, školovanjem na daljinu dobijate isti kvalitet veština i diploma kao da ste učili iz klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate. Pošto koristimo posebnu metodologiju učenja – arhitektura saznanja.

Učenjem na daljinu informacije dobijate na 3 odvojena načina – slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok istovremeno rešavate obavezne testove i zadatke. Tako se angažujete više. Kada na to dodate punu podršku profesora u radu sa Vama, postaje jasnije kako stičete realne veštine.

Ukoliko ste zainteresovani za online studije kontaktirajte nas