Preaload Image
Back

Kurs osnove Frojdove psihoanalize

11.900,00rsd

Teme kursa po časovima (90 minuta)

  1. Frojdov put u nauku i razvoj psihoanalize do danas
  2. Metapsihologija kao nauka kojom se psihoanaliza služi
  3. U čemu je doprinos Sigmunda Frojda psihologije, antropologiji i savremenoj kulturi
  4. Transfer kontratransfer i logičke greške
  5. Tehnika rada i alati psihoanalize
  6. Frojd i neuropsihoanaliza
-
+
Kategorija:

Osnove Frojdove psihoanalize je ulazni kurs koji omogućuje sticanje osnovnog znanja iz oblasti psihoanalize, kao i dostup za dalje usavrsavanje. Kurs predstavlja interdisciplinarni diskurs psihoanalize, kroz psihoanalitička, psihološka, filozofska i antropološka tumačenja.

Kurs omogućava uvid u izučavanju – transfera i kontratransfera, zaštitnih mehanizama, otpora, edipovog kompleksa, abreakcije, tumačenja snova kao i drugih alata psihoanalize.

Po završetku kursa institut izdaje polaznicima kursa sertifikate akreditovane od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta, što im omogućuje sekundarna vrata za upis na specijalističku obuku interaktivne psihoanalize na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije koja ukupno, traje dve godine.

Kurs vode: Prof. Žarko Trebješanin, Prof. Milan Popov i prof. Nebojša Maksimović