Preaload Image
Back

Šta je časopis Agrafa?

Agrafa (franc.agrafe) znači kopča ili spona. Izdavač Agrafe Filozofskicentar za psihoanalizu, pored svoje osnovne delatnosti edukacije i promovisanja psihoanalize i filozofije, afirmiše vezu između različitih misaonih tokova: od kritičke teorije, postrukturalizma, postkolonijalizma, feminizma, do neurofilozofije i neuropsihoanalize. Drugi značenjski sloj pokriva grčka reč agrafa, što znači nepisano.

Kontroverza oko Platonovog nepisanog učenja podstakla je hermeneutičku raspravu o pitanju prvenstva između govora i teksta. Druga kontroverza, ona o prvenstvu neizgovorenog, doprinela je nastanku klasične psihoanalitičke ideje o mehanizmu potiskivanja, a treća, koja ide u prilog prvenstva nesvesnog jezika, dovela je do uvažavanja postojanja zajedničkih, odnosno nadsubjektivnih struktura.Prvi broj Agrafe posvećen je sportu, kao jednom od epohalnih fenomena našeg vremena

AGRAFA I

Časopis za filozofiju psihoanalize, prvo izdanje

AGRAFA II

Časopis za filozofiju psihoanalize, drugo izdanje

AGRAFA III

Časopis za filozofiju psihoanalize, treće izdanje

AGRAFA IV

Časopis za filozofiju psihoanalize, četvrto izdanje