Preaload Image

Baveći se istraživanjima u društvenim i humanističkim naukama Institut za Filozofiju i interdisciplinarne studije trenutno ima četiri osnovna projekta:

Projekat 1

Interaktivnost i psihoanaliza

 

 • Vreme trajanja projekta: 2015–2025.
 • Finansijer: Filozofski centar za psihoanalizu
 • Broj projekta: 01
 • Rukovodilac projekta: Prof. Milan Popov
 • Asistent rukovodioca projekta: Mast.filoz. Igor Grujičić

Projekat 2

Logika i psihopatologija

 

 • Vreme trajanja projekta: 2015–2025.
 • Finansijer: samofinansiranje
 • Broj projekta: 02
 • Rukovodilac projekta: Prof. Milan Popov
 • Asistent rukovodioca projekta: Mast. Psiholog Nebojša Maksimović

Projekat 3

Interaktivna psihoanaliza

 • Vreme trajanja projekta: 2015–2025.
 • Finansijer: Filozofski centar za psihoanalizu
 • Broj projekta: 03
 • Rukovodilac projekta: Prof. Milan Popov
 • Asistenti i saradnici rukovodioca projekta: Prof.dr Zorica Kuburić; Dr.Sc. Aleksandar Mrđen; Prim. Slobodan Trajković; doc.dr Srđan Damnjanović; Ph.D. Aneta Sandić; Int.Psihoan. Ana Vaderna; Dipl.soc.Miljana Vorkapić Viček; doc.mr Jasna Gulan; Dr. Jasna Gulan Ružić.

Projekat 4

Interdisciplinarnost i psihoterapija

 • Vreme trajanja projekta: 2020–2025.
 • Finansijer: Samofinansiranje
 • Broj projekta: 04
 • Rukovodilac projekta: Prof. Milan Popov
 • Asistent rukovodioca projekta: Mast. Psiholog Nebojša Maksimović