Preaload Image
Back

C E R I P

Filozofski centar za psihoanalizu i Institut za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu

C E R I P

Filozofski centar za psihoanalizu i Institut za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu

Na osnivačkoj skupštini, u februaru 2010. godine, donet je statut udruženja i usvojen naziv “Centar za edukaciju, razvoj i istraživanje psihoanalitičkih nauka”. Skraćenica “Cerip” ubrzo je postala naš zaštitni znak. Za prvog predsednika udruženja izabran je Prof. Milan Popov koji je završio specijalističku edukaciju iz psihoanalize na univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, a koju je vodila prof. dr Marija Ivanova (EFPP). Prvo sedište udruženja nalazilo u Novom Sadu, na kućnoj adresi prof. Popova, međutim, ubrzo je pronađena nova lokacija, na bulevaru Mihajla Pupina 6, iznad Gradske školske uprave. Sala je bila ustupljena bez nadoknade, što je u tom momentu za Cerip bilo od ogromnog značaja. U prostoriju veličine desetak kvadratnih metara unesen je kanabe, radna fotelja i tri stolice.

Edukacija, promovisanje i unapređivanje psihoanalize, kao i povezivanje psihoanalize sa drugim naukama, bili su osnovni zadaci udruženja. Počeli smo sa promocijama knjiga i održavanjam tribina, a uvođenjem kursa “Osnove Frojdove psihoanalize” zaokružili smo prvu fazu našeg rada. Kurs se sastojao iz individualnih radionica, u kojima se polaznik upoznaje sa osnovnim procesima nesvesnog – psihoanalitičkim diskursom, dok se u teorijskom delu usmerava na osnovne ideje Frojdovog učenja. Među prvim polaznicima kursa bili su: Ana Vaderna, Miljana Vorkapić Viček, Aleksandar Dulać, Merima Simovljević i drugi, a Jelena Čačić dobija i prvi Ceripov sertifikat o završenom kursu. U početku, Milan Popov je vodio i radionice i teorijsku nastavu.

Akademsku potporu pružila je prof. dr Zorica Kuburić, porodični psihoterapeut, uvodeći u teorijski deo kursa predavanja o razvojnoj psihologiji i razvoju selfa. Ubrzo zatim, i prof. Damir Malešev priključuje se Ceripu, kursom o logičkim greškama dok su Tatjana Veličković, Nikola Samac, Tamara Đurović, Sonja Mirkonjev i Kristina Fruža, aktivno promovisali Cerip u centru Novog Sada. Cerip je nastojao da obezbedi stručni kadar koji bi prezentovao autentični psihoanalitički metod. Dr Dragan Josić, psihoanalitičar iz Zagreba, odazvao se pozivu i održao je izuzetno posećene tribine. Ubrzo smo iznajmili još jednu prostoriju. Međutim, cena prostora i naknadnih troškova se nepojmljivo povećala, pa je Cerip prvi put ušao u ozbiljne finansijske probleme. Na predlog tadašnjeg tehničkog sekretara Ceripa Jelene Mitrović, smanjili smo troškove promenom lokacije. Cerip se seli na Bulevar Oslobođenja 60 (zgrada Aleksandar centar) i tamo boravi narednu godinu. Te godine pristigli su kao saradnici Ceripa vrhunski poznavaoci psihoanalitičkog diskursa, poput prof. dr Obrada Savića, primarijusa Slobodana Trajkovića i doc. dr Srđana Damnjanovića.

Na inicijativu novih članova, osmišljen je jedan novi kurs, koji je prerastao u ideju o interdisciplinarnoj specijalističkoj obuci iz teorijske i primenjene psihoanalize u dva modula: prvi je Suportivni psihoanalitičar a drugi je Interaktivni psihoanalitičar, u trajanju od tri godine. U sklopu specijalističke obuke Ceripa, dr Milica Jelkić uvodi u nastavu predmet Anatomija čoveka, koji kasnije preuzima i razrađuje dr Aleksandar Mrđan, a prof. Milan Popov uvodi predmete Logiku i Filozofiju mišljenja. Danas se nastavni plan za modul Interaktivni psihoanalitičar sastoji od 285 časova teoriske nastave i 200 časova prakse.

“Ne juri zvanje nego znanje”

483
ZADOVOLJNIH POLAZNIKA
20
SERTIFIKOVANIH PROFESORA
2
SMERA
5
KURSEVA

Pri razvoju Ceripa trebalo je doneti značajne odluke. U kom pravcu usmeriti naša oskudna sredstva? Delimično prikupljena sredstva članova Ceripa koja su bila planirana za kupovinu aparata termovizije, usmerena su na renoviranje objekta u Ticanovoj ulici. Uz angažovanje iz ličnih izvora, dobili smo moderno opremljene prostorije. Na predlog prof. dr Mirka Aćimovića (kad god nešto nismo znali, njega smo pitali) Udruženje centar za edukaciju razvoj i istraživanje psihoanalitičkih nauka promenilo je naziv u Filozofski centar za psihoanalizu, ime koje nosimo i danas.

Posle našeg učešća na “Atinskom kongresu” Neuropsihoanalitičkog društva iz Londona, koji predvodi Mark Solms, počeli smo sa promocijom novih dostignuća u svetu neurologije i psihoanalize. U narednom periodu Cerip je ili uspostavio neposrednu komunikaciju ili angažovao istaknute delatnike na polju psihoanalize, kao što su akademik Vladeta Jerotić, prof.dr Žarko Trebješanin, redovna profesorica Zagrebačkog sveučilišta Željka Matijašević, doc. dr Aneta Sandić, prof. dr Damir Smiljanić, i drugi. Spontano nastalu ideju da se osnuje časopis za filozofiju psihoanalize, prihvatio je upravni odbor Ceripa i mesto glavnog urednika ponudio je dr Srđanu Damnjanoviću.

Cerip je 2014. godine osnovao Institut za filozofiju i interdisciplinarne studije, koji je preuzeo specijalističku edukaciju. U Ceripu trenutno ima 180 redovnih članova, 87 studenata na specijalističkoj obuci, a stručni tim se sastoji od 25 uglednih naučnih radnika. U saradnji sa Srpskim filozofskim društvom, Cerip je širom Srbije organizovao interaktivna predavanja iz oblasti filozofije psihoanalize a za života, od 2011. do 2017. godine, akademik Vladeta Jerotić održavao je Ceripova interaktivna predavanja dostupnu svim građanima u amfiteatru Spensa. Na inicijativu prof. Radišić Snežane, Cerip već godinama održava jednom mesečno predavanja sa ciljem buđenja kritičke misli kod srednjoškolaca u saradnji sa bibliotekom grada Novog Sada koja su izuzetno posećena.

Briselski ULB univerzitet 2015. godine, ugostio je Ceripove studente i profesore koji su prisustvovali međunarodnom simpozijumu o neuropsihoanalizi gde su se upoznali sa vrhunskim svetskim naučnicima poput prof. dr Ariane Bazan i prof. dr Gertrudis Van De Vijver. Shodno interesovanju naučne javnosti i na inicijativu predavača Ceripa, prevedeni su i objavljeni mnogi naučni tekstovi a zahvaljujući prof. dr Ljubomiru Eriću koji nas je preporučio izdavačkoj kući Clio uspeli smo izdati i knjigu “Mozak i unutrašnji svet čoveka” koju su napisali Mark Solms i Oliver Turnbul.

Ceripovi studenti i predavači učestvovali su na raznim domaćim i međunarodnim skupovima poput: Kongres NPSA; Kongresa psihologa Srbije; Kongresa za psihoterapiju, savetovanje i  koučing Srbije; Simpozijumima Srpskog filozofskog društva, Simpozijumu logičara Bugarske akademije nauka; Skupovima Psihoanaliza i kultura – centra za Britanske studije i FPN- Beograd, kao i mnogo drugih.

Od 2020. godine prof. Milan Popov izabran je za predsednika Evropskog saveza interaktivnih psihoterapeuta.

Specijalistička obuka

Saznajte više o specijalističkim obukama koje imamo u ponudi

Upoznajte naš tim