Preaload Image
Back

Šta je Interaktivni suportivni psihoanalitičar?

Suporivni interaktivni psihoanalitičar je privi stepen stručnog zvanja – stručni saradnik na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije.

Interaktivna suportivna psihoanaliza je jedan od modaliteta interaktivne psihoanalize kod koga je podrška analizandu suštinski terapijski činilac.

Da bi ostvario svoj cilj  Interaktivni supotrivni psihoanalitičar u interaktivnom odnosu bavi se utvrđivanjem,  analizom i interpretacijom stanja analizanda koristeći suportivne strategije interaktivnog procesa.

Zašto izabrati obuku za interaktivnog suportativnog psihoanalitičara?

Interaktivna suportivna psihoanaliza je interdisciplinarni pristup koji obezbeđuje povezanost različitih naučnih doktrina u cilju poboljšanja mentalnog stanja kod čoveka. Široki pristup ovog oblika prakse zasniva se na direktnim merama za ublažavanje ili otklanjanje simptoma i popravljanje samopouzdanja i samopoštovanja kod analizanda.

Interaktivna suportivna psihoanaliza primenljiva je na široki spektar različitih oblika strahova, anksioznosti (anxio; – strepnja), emotivnih nestabilnosti i shizoidnih fantazija.

Šta je Interaktivni suportivni psihoanalitičar?

Suporivni interaktivni psihoanalitičar je privi stepen stručnog zvanja – stručni saradnik na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije.

Interaktivna suportivna psihoanaliza je jedan od modaliteta interaktivne psihoanalize kod koga je podrška analizandu suštinski terapijski činilac.

Da bi ostvario svoj cilj  Interaktivni supotrivni psihoanalitičar u interaktivnom odnosu bavi se utvrđivanjem,  analizom i interpretacijom stanja analizanda koristeći suportivne strategije interaktivnog procesa.

Zašto izabrati obuku za interaktivnog suportativnog psihoanalitičara?

Interaktivna suportivna psihoanaliza je interdisciplinarni pristup koji obezbeđuje povezanost različitih naučnih doktrina u cilju poboljšanja mentalnog stanja kod čoveka. Široki pristup ovog oblika prakse zasniva se na direktnim merama za ublažavanje ili otklanjanje simptoma i popravljanje samopouzdanja i samopoštovanja kod analizanda.

Interaktivna suportivna psihoanaliza primenljiva je na široki spektar različitih oblika strahova, anksioznosti (anxio; – strepnja), emotivnih nestabilnosti i shizoidnih fantazija.

Ko može da postane stručni saradnik - Interaktivni suportivni psihoanalitičar?

Za nivo stručni saradnik –  Interaktivni suportivni psihoanalitičar, može da aplicira svako lice koje je steklo akademsko zvanje u stepenu bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka.

Dokumenta za upis:

 • Diploma fakulteta, stepena bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka
 • Popunjeni obrasci Instituta (dobijaju se na zahtev kandidata)
 • Dve slike

*Napomena: Smer mogu upisati i lica koja su trenutno na studijama, pri čemu prilažu uverenje visoko školske ustanove. Uverenje specijalističke obuke interaktivne psihoanalize postaje važeće sticanjem fakultetske diplome.

Nastavni plan

 • I godina-135 časova, teorijske nastave i 200 časova prakse
 • Nastava se pohađa jednom nedeljno  teoriska nastava dvočas i tri časa praktičnih vežbi.
 1. Interaktivna psihoanaliza 1
 2. Anatomija i fiziologija čoveka
 3. Istorija psihoanalize i Frojdova misao
 4. Psihoanaliza – Žaka Lakana
 5. Škole i sistemi u psihologiji
 6. Škole i pravci psihoanalize
 7. Neuropsihoanaliza – M.Solms
 8. Osnove formalne logike
 9. Filozofija duha
 10. Engzistencijalna analiza – Ž.Pol Sartr
 11. Alati suportivnog interaktivnog psihoanalitičara
 • Korišćenje literature biblioteke instituta
 • Sva literatura je obezbeđena

Ko može da postane stručni saradnik - Interaktivni suportivni psihoanalitičar?

Za nivo stručni saradnik –  Interaktivni suportivni psihoanalitičar, može da aplicira svako lice koje je steklo akademsko zvanje u stepenu bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka.

Dokumenta za upis:

 • Diploma fakulteta, stepena bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka
 • Popunjeni obrasci Instituta (dobijaju se na zahtev kandidata)
 • Dve slike

*Napomena: Smer mogu upisati i lica koja su trenutno na studijama, pri čemu prilažu uverenje visoko školske ustanove. Uverenje specijalističke obuke interaktivne psihoanalize postaje važeće sticanjem fakultetske diplome.

Nastavni plan

 • I godina-135 časova, teorijske nastave i 200 časova prakse
 • Nastava se pohađa jednom nedeljno  teoriska nastava dvočas i tri časa praktičnih vežbi.
 1. Interaktivna psihoanaliza 1
 2. Anatomija i fiziologija čoveka
 3. Istorija psihoanalize i Frojdova misao
 4. Psihoanaliza – Žaka Lakana
 5. Škole i sistemi u psihologiji
 6. Škole i pravci psihoanalize
 7. Neuropsihoanaliza – M.Solms
 8. Osnove formalne logike
 9. Filozofija duha
 10. Engzistencijalna analiza – Ž.Pol Sartr
 11. Alati suportivnog interaktivnog psihoanalitičara
 • Korišćenje literature biblioteke instituta
 • Sva literatura je obezbeđena

Cena specijalističke obuke 125.000,00 dinara
Mogućnost plaćanja na rate

Kontaktirajte nas

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku