Preaload Image
Back

Interaktivni suportivni psihoanalitičar

125.000,00rsd

Nastavni plan

 • I godina-135 časova, teorijske nastave i 200 časova prakse
 • Nastava se pohađa jednom nedeljno  teoriska nastava dvočas i tri časa praktičnih vežbi.
 1. Interaktivna psihoanaliza 1
 2. Anatomija i fiziologija čoveka
 3. Istorija psihoanalize i Frojdova misao
 4. Psihoanaliza – Žaka Lakana
 5. Škole i sistemi u psihologiji
 6. Škole i pravci psihoanalize
 7. Neuropsihoanaliza – M.Solms
 8. Osnove formalne logike
 9. Filozofija duha
 10. Engzistencijalna analiza – Ž.Pol Sartr
 11. Alati suportivnog interaktivnog psihoanalitičara
 • Korišćenje literature biblioteke instituta
 • Sva literatura je obezbeđena
-
+
Suporivni interaktivni psihoanalitičar je privi stepen stručnog zvanja – stručni saradnik na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije. Interaktivna suportivna psihoanaliza je jedan od modaliteta interaktivne psihoanalize kod koga je podrška analizandu suštinski terapijski činilac.

Da bi ostvario svoj cilj  Interaktivni supotrivni psihoanalitičar u interaktivnom odnosu bavi se utvrđivanjem,  analizom i interpretacijom stanja analizanda koristeći suportivne strategije interaktivnog procesa.