Interaktivni psihoanalitičar

140.000,00rsd

Nastavni plan

 • II godina-150 časova teorijske nastave i 200 časova prakse
 • Teorijska nastava se pohađa jednom nedeljno  dvočas i tri časa praktičnih vežbi
 1. Interaktivna psihoanaliza 2
 2. Osnovi psihopatologije – K. Jaspers
 3. Neuropsihologija – A. Lurija
 4. Pseudo logika i logičke greške
 5. Multidisciplinarnost i psihoterapija
 6. Razvojna psihologija
 7. Psihoanaliza umetnosti
 8. Filozofska antropologija i psihoanaliza
 9. Psihoseksualna psihoterapija
 10. Kratka dinamička psihoterapija
 11. Psihoterapija i filozofska praksa
 12. Alati interaktivne psihoanalize
 • Korišćenje literature biblioteke instituta
 • Sva literatura je obezbeđena

Interaktivna psihoanaliza je oblik filozofske prakse koja za cilj ima negovanje duše čoveka.

Interaktivna psihoanaliza je jedan od oblika interaktivne psihoterapije kao nezavisne profesije akreditovane od Evropskog saveza interaktvnih psihoterapeuta.

Interaktivna psihoanaliza je multidisciplinarni naučni pristup koji povezuje različite naučne diskurse i prakse u cilju razumevanja subjektivnog iskustva čoveka.

Interaktivni psihoanalitičar koristi najsavremenije interaktivne psihoanalitičke alate obezbeđujući analizandu uvid i proradu koji omogućuju ispravne logične zaključke i emotivnu stabilnost.