Preaload Image

ON-LINE KURS ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA MOZGA IZ UGLA NEUROPSIHOANALIZE

Zadatak ovog kursa je da vas uvede u funkcionalnu anatomiju i fiziologiju mozga iz neuropsihoanalitičke perspektive i uputi vas u razumevanje bazičnih ljudskih stanja. Razvojem tehnologije funkcionalnog snimanja mozga i molekularne neurobiologije ove teme su zauzele vodeća mesta u neuronaučnim labaratorijama širom sveta.

Naredni kurs

rezervišite vaše mesto na vreme

Teme kursa po časovima (90 minuta) subotom od 10:30 h

1: Uvod u funkcionalnu anatomiju i fiziologiju svesnog i nesvesnog
2: Jezgrovne mape emocija i motivacija
3: Pamćenje i mašta iz neuropsihoanalitičke doktrine
4: Neurohemija snova i halucinacija
5: Genetski i sredinski uticaj na mentalni razvoj čoveka
6: Self i neurobiologija „Lečenje razgovorom“

Cena kursa: 11.900,00 din

Kurs počinje: 20.03.2021.g. (subota) u 10:30 h i traje narednih šest nedelja (svake subote od 10:30 h)

e-literatura obezbeđena

Mogućnost praćenja kursa online ( Zoom platforma )

Ako niste u mogućnosti da predavanje slušate u realnom vremenu možete ga pogledati naknadno u roku od sedam dana.

Obavezna rezervacija na telefon +381 60 6414 114

institut@filozofija.edu.rs

Teme kursa po časovima (90 minuta) subotom od 10:30 h

1: Uvod u funkcionalnu anatomiju i fiziologiju svesnog i nesvesnog
2: Jezgrovne mape emocija i motivacija
3: Pamćenje i mašta iz neuropsihoanalitičke doktrine
4: Neurohemija snova i halucinacija
5: Genetski i sredinski uticaj na mentalni razvoj čoveka
6: Self i neurobiologija „Lečenje razgovorom“

Cena kursa: 11900 din

Kurs počinje: 25.07.2020.g. (subota) u 10:30 h i traje narednih šest nedelja (svake subote od 10:30 h)

e-literatura obezbeđena

Mogućnost praćenja kursa online ( Zoom platforma )

Ako niste u mogućnosti da predavanje slušate u realnom vremenu možete ga pogledati naknadno u roku od sedam dana.

Obavezna rezervacija na telefon +381 60 6414 114

ceripsrbija@yahoo.com

Kurs je multidisciplinarnog karaktera i dostupan je svim obrazovnim profilima.

Po završetku, Institut izdaje polaznicima sertifikate o završenom teotijskom kursu, akreditovane od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta, što im omogućuje sekundarna vrata za upis na specijalističku obuku iz interaktivne psihoanalize na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije koja ukupno, traje dve godine.

O predavačima


Profesor Aleksandar Mrđen

Profesor Aleksandar Mrđen, magistar je medicinskih nauka. Medicinski fakultet završio je na Univerzitetu u Novom Sadu. Specijalista je pneumoftiziologije i specijalista kliničke farmakologije. Završio je i MBA postdiplomske studije. Bavio se kliničko-bolničkim radom. U kompaniji za klinička ispitivanja bio je monitor kliničkih studija za klinička ispitivanja lekova. Razvijao je sopstveni koncept biblioterapije. Kao autor i koautor publikovao stručne i publicističke radova iz oblasti pulmologije, kliničke farmakologije, imunologije, psihijatrije. Poslednjih godina se bavi nastavno-prosvetnim radom i predaje nekoliko medicinskih predmeta među kojima i neurologiju. Viši stručni savetnik je na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije gde vodi predmet Anatomija i fiziologija čoveka.


Profesor Milan Popov

Profesor Milan Popov bavi se istraživanjima iz neurofilozofije i filozofije neurologije. Osnovne studije filozofije započeo je na državnom Sofijskom univerzitetu, a završava ih na Novosadskom univerzitetu. Diplomirao je sa temom “Logika interaktivnosti u psihoanalizi”. Na master studijama nastavlja da istražuje u istom pravcu postavljajući tezu da psihoanaliza ima filozofske osnove. Specijalističke studije psihoanalize završava na Sofijskom Univerzitetu, gde ujedno završava i specijalistički kurs – Filozofija psihoanalize.
Osnivač je časopisa za filozofiju psihoanalize “Agrafa” i tvorac je pravca “Interaktivna psihoanaliza”, novog oblika filozofske prakse.
Redovan je član najstarije akademske institucije na Balkanu – Srpskog Filozofskog društva kao i član Neuropsihoanalitičkog društva u Londonu.
Njegovo zalaganje oko promovisanja neuropsihoanalize doprinelo je izdavanju čuvene Solmsove knjige, “Mozak i unutrašnji svet čoveka”. Stručni radovi koje je objavio u različitim naučnim časopisima i zbornicima svrstavaju ga u vrhunskog poznavaoca psihoanalitičkog diskursa.
Danas prof. Milan Popov, direktor je Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije, a od februara 2020. godine postao je i predsednik Evropskog saveza interaktivnih psihoterapeuta.

Rezervišite kurs

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku