Preaload Image
Back

Šta je interaktivna psihoanaliza?

Interaktivna psihoanaliza je oblik filozofske prakse koja za cilj ima negovanje duše čoveka.

Interaktivna psihoanaliza je jedan od oblika interaktivne psihoterapije kao nezavisne profesije akreditovane od Evropskog saveza interaktvnih psihoterapeuta.

Interaktivna psihoanaliza je multidisciplinarni naučni pristup koji povezuje različite naučne diskurse i prakse u cilju razumevanja subjektivnog iskustva čoveka.

Interaktivni psihoanalitičar koristi najsavremenije interaktivne psihoanalitičke alate obezbeđujući analizandu uvid i proradu koji omogućuju ispravne logične zaključke i emotivnu stabilnost.

Zašto izabrati obuku za interaktivnog psihoanalitičara?

Interaktivni psihoanalitičar je viši stepen stručnog zvanja – samostalni stručni saradnik na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije.

Interaktivni psihoanalitičar vlada kako opštim teorijskim znanjima tako i interaktivnim specifičnim sposobnostima, uspešno ih primenjuje u praksi kod ljudi koji imaju specifična mentalna stanja poput psihoza i paničnih napada.

Interaktivni psihoanalitičar rešava konkretne logičke i emotivne probleme uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.

Šta je interaktivna psihoanaliza?

Interaktivna psihoanaliza je oblik filozofske prakse koja za cilj ima negovanje duše čoveka.

Interaktivna psihoanaliza je jedan od oblika interaktivne psihoterapije kao nezavisne profesije akreditovane od Evropskog saveza interaktvnih psihoterapeuta.

Interaktivna psihoanaliza je multidisciplinarni naučni pristup koji povezuje različite naučne diskurse i prakse u cilju razumevanja subjektivnog iskustva čoveka.

Interaktivni psihoanalitičar koristi najsavremenije interaktivne psihoanalitičke alate obezbeđujući analizandu uvid i proradu koji omogućuju ispravne logične zaključke i emotivnu stabilnost.

Zašto izabrati obuku za interaktivnog psihoanalitičara?

Interaktivni psihoanalitičar je viši stepen stručnog zvanja – samostalni stručni saradnik na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije.

Interaktivni psihoanalitičar vlada kako opštim teorijskim znanjima tako i interaktivnim specifičnim sposobnostima, uspešno ih primenjuje u praksi kod ljudi koji imaju specifična mentalna stanja poput psihoza i paničnih napada.

Interaktivni psihoanalitičar rešava konkretne logičke i emotivne probleme uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.

Ko može da postane samostalni stručni saradnik - Interaktivni psihoanalitičar?

Za nivo samostalni stručni saradnik –  Interaktivni psihoanalitičar, može da aplicira svako lice koje je steklo akademsko zvanje u stepenu bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka, završilo uspešno prvu godinu specijalističke obuke stručni saradnik – interaktivni suportivni psihoanalitičar sa najmanjom prosečnom ocenom 8 (osam) i objavilo minimum jedan naučni rad.

Dokumenta za upis:

 • Diploma fakulteta, stepena bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka.
 • Potvrda o proglašavanju u sručno zvanje stručni saradnik.
 • Potvrda o publikovanom naučnom radu.

Nastavni plan

 • II godina-150 časova teorijske nastave i 200 časova prakse
 • Teorijska nastava se pohađa jednom nedeljno  dvočas i tri časa praktičnih vežbi
 1. Interaktivna psihoanaliza 2
 2. Osnovi psihopatologije – K. Jaspers
 3. Neuropsihologija – A. Lurija
 4. Pseudo logika i logičke greške
 5. Multidisciplinarnost i psihoterapija
 6. Razvojna psihologija
 7. Psihoanaliza umetnosti
 8. Filozofska antropologija i psihoanaliza
 9. Psihoseksualna psihoterapija
 10. Kratka dinamička psihoterapija
 11. Psihoterapija i filozofska praksa
 12. Alati interaktivne psihoanalize
 • Korišćenje literature biblioteke instituta
 • Sva literatura je obezbeđena

Ko može da postane samostalni stručni saradnik - Interaktivni psihoanalitičar?

Za nivo samostalni stručni saradnik –  Interaktivni psihoanalitičar, može da aplicira svako lice koje je steklo akademsko zvanje u stepenu bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka, završilo uspešno prvu godinu specijalističke obuke stručni saradnik – interaktivni suportivni psihoanalitičar sa najmanjom prosečnom ocenom 8 (osam) i objavilo minimum jedan naučni rad.

Dokumenta za upis:

 • Diploma fakulteta, stepena bachelor ili master društvenih ili prirodnih nauka.
 • Potvrda o proglašavanju u sručno zvanje stručni saradnik.
 • Potvrda o publikovanom naučnom radu.

Nastavni plan

 • II godina-150 časova teorijske nastave i 200 časova prakse
 • Teorijska nastava se pohađa jednom nedeljno  dvočas i tri časa praktičnih vežbi
 1. Interaktivna psihoanaliza 2
 2. Osnovi psihopatologije – K. Jaspers
 3. Neuropsihologija – A. Lurija
 4. Pseudo logika i logičke greške
 5. Multidisciplinarnost i psihoterapija
 6. Razvojna psihologija
 7. Psihoanaliza umetnosti
 8. Filozofska antropologija i psihoanaliza
 9. Psihoseksualna psihoterapija
 10. Kratka dinamička psihoterapija
 11. Psihoterapija i filozofska praksa
 12. Alati interaktivne psihoanalize
 • Korišćenje literature biblioteke instituta
 • Sva literatura je obezbeđena

Cena specijalističke obuke 140.000,00 dinara
Mogućnost plaćanja na rate

Kontaktirajte nas

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku