Preaload Image
Back

Šta su interaktivna psihoanalitička savetovanja i konsultacije?

Način življenja koji je nametnuo veliki broj stresnih situacija mogu dovesti do različitih oblika neuskladjenost tela i psihe odnosno disharmoničnosti u osećanjima i mišljenju.

Primenom interaktivne psihoanalize  uspešno se mogu prevazići različiti strahovi, fobije, anksioznosti pa čak i složeniji oblici poput psihoze, depresije, neuroze, shizifrenije…

Specifična interaktivna pozicija koja se ostvaruje sa analizantom gde analitičar i analizand u realnom vremenu lociraju i uviđaju imaginarne, emotivne i pojmnovne forme veoma povoljno utiču na prevazilaženje problema analizanda.

Analiza stanja u interaktivnom odnosu direktno pokazuje analizantu, da svako od nas može da naviknutu psihološku poziciju revidira u novonastale forme zaključivanja o svetu, prostoru, vremenu, sebi i drugima.

Razumevanjem načina funkcionisanja tela, psihe i mišljenja kao i njihove međusobne odnose, gradeći u analizandu kritičko mišljenje, povćava zanje i kulturološku vrednost analizanda usmeravajući ga u kompleksne odnose deskriptivnih zaključaka i implicitnih nesvesnih procesa.

U današnje vreme imamo jako malo mogićnosti da se nekom iskreno poverimo, razmislimo na glas i analiziramo kako prošla i sadašnja dešavanja tako i ona koja planiramo u budućnosti. Interaktivna psihoanalitička savetovanja i konsultacije omogućavaju brz i kvalitetan radni savez i posle prvih časova rada uviđa se napredak.

Primenom novih istraživanja iz neuropsihoanalize interaktivni psihoanalitičar veoma precizno će dijagnostifikovati problem i usmeriće analizanda na dopunske dijagnoze ukoliko su one neophodne.

Interaktivni psihoanalitičar poseduje multidiciplinarno znanje sarađujući sa stručnjacima iz različitih oblasti.

Savetovanja i konsultacije online

Šta je potrebno poneti za prvu konsultaciju

Ukoliko postoji izveštaj psihologa, psihijatra ili psihoterapeuta iz bili kog modaliteta u vezi problema zbog koga se analizand javlja na konsultacije kod interaktivnog psihoanalitičara, obavezno poneti sa sobom.
Ukoliko je analizand maloletan obavezno prisustvo oba roditelja
Ukoliko analizand ima staratelja obavezno je prisustvo staratelja.

Kontaktirajte nas

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku